AJANKOHTAISTA

NÄYTTELYKALENTERI

GALLERIA_TÄRINÄ

YHDISTYS

JÄSENET

YHTEYSTIEDOT

JÄSENKIRJEET

JÄSENEKSI

Johtokunta:

Eija Puistomaa (puheenjohtaja)
Katja Luoto (sihteeri ja galleriavastaava)
Else Joutsi (varapuheenjohtaja)
Paula Laitinen (Taloudenhoitaja ja galleria-avustaja)
Linda Majoinen (mediavastaava ja galleria-avustaja)
Jyri Hietamäki (nettisivuvastaava)
Erkki Tenhunen

Sinikka Elomaa (varajäsen)
Matti Metsämaa (varajäsen)
  

Jäsenet: (*= sis. www-sivut)


Ahjokangas Jaana
Ahlqvist Maija
Alho-Laitinen Sirpa
Auvinen Piela
Bethell Satu
Bodonyi Tiina
Bomanson-Ikonen Ulla
Bräyschy Veijo
Dufva Ulla
Eilu Jaana
Eiro Riikka
Elomaa Sinikka
Goldstone Edwina
Goman Jussi
Granfors Päivi
Grönlund Paula
Haapala Anja
Haapaniemi Matti
Halonen Senja
Hannikainen Sini
Hannila Pirjo
Heiskanen Petja
Hietamäki Jyri
Hiltunen Jaana
Hutri Eila
Jaara Ritva
Jakola Timo
Jalava Annu
Jokilaakso Leena
Joutsi Else *
Julkunen Inkeri
Järvinen Aarno
Järvinen Marjatta
Jääskeläinen Ilmi
Kaartinen Marja-Liisa
Kalliokoski Sari
Kangas Irma
Katajamäki Guje
Kaunisharju Kirsi
Kauppi Tuula
Kekäläinen Pentti
Kilkki Mirja
Kiviaho Matti
Kiviaho Pirkko
Kiviharju Anneli
Koivisto Rauni
Koivu Tuula
Koivula Soili
Koivula Tanja
Kojo Inkeri
Kolmonen Mervi *
Kontio Hannele
Kontu-Ropo
Kosenius Teija *
Koskela Jukka
Koskela Seija
Koskinen Marja Alice
Koskinen Taru
Kosonen Pertti
Krijgsman Willem
Kröger Pekka
Kumela-Lehtonen Sirkku
Laaksonen Merja
Laaksonen Tuija
Laaksonlaita Pirjo
Laiho Terhi
Laitinen Paula
Lampinen Tuija
Lappalainen Tuula
Lindfors Meeri
Linko Lauri
Lumme Anne *
Luoto Katja
Luoto Marja-Liisa
Lähde Mirva
Löfberg Erkki
Maaranen Vicky
Majoinen Linda
Mantere Meri-Helga
Mattila Arto
Metsälä Ritva
Metsämaa Matti
Miettinen Riitta
Mutikainen Jani
Mäntylä Anne-Marie
Nevalainen Tiina
Niemi Raija
Nieminen Sirpa
Nokkala Liisa
Nummela Noora
Nurminen Leena
Oasmaa Anja
Ojonen Lasse
Okada Tamami
Palkia Liisa
Paunila Anni
Perälä Ritva
Pihkamäki Anita
Piiroinen Pia Angelisa
Piri Sini
Pohjola Juha
Poussu Ebba
Prencipe Bartolomeo
Puisto Tero
Puistomaa Eija
Pullinen Eira
Puuronen Jani
Pöysti Maija-Liisa
Ranta Veikko
Rantanen Esko
Rissanen Kaisu
Romppanen Sirpa
Romu Riitta
Räsänen Meija
Saari Veera
Saber Azad
Sadinmäki Vesa
Sahlberg-Kelly Tiina
Saros Heikki
Savolainen Marjatta
Saxell Tuula
Siitonen Simo
Sillanpää Lea
Sintonen Sari
Sirkiä Aila
Sirkiä Merja
Sopanen Monica
Sormunen Markku
Suuniittu Vilho
Svärd-Kivinen Ulla
Symonds Melody Jane
Takkunen Teija
Tamminen Vilja
Tanskanen Maarit
Taskinen Katja
Taskinen Ona
Tenhunen Erkki
Tenhunen Sakari
Toivola Tuire
Toivonen Raija
Tuomela Tauno
Tyrväinen Ella
Täppinen Hannu
Törmänen Seija
Valtonen Leena
Valvanto Mirva
Vaskela Sirkku
Vastela Liisa
Veltti Juha
Vilppo Arja
Virekunnas Anita
Virtanen Kirsi
Vyborna-Turunen Jana
Väätäinen Marja
Öhman Eeva-Liisa